Hathajooga

Hathajoogassa tehdään rauhallisen hengityksen tahdissa lempeitä kehoa ryhdistäviä ja vahvistavia liikkeitä. Hathajoogatunnit ovat lempeitä ja tempoltaan rauhallisia. Tunneilla on eri teemoja, joihon keskitytään. Hathajoogaan voi tulla ilman aikaisempaa joogakokemusta, ja se sopii sekä aloittelijoille että aiemmin jooganneille muun harjoituksen tueksi. Tunneilla voidaan tehdä myös hengitys-, rentoutumis- ja keskittymisharjoituksia.

Hathajoogan kursseilla läpikäytäviä osa-alueita:

  • Jooga-asanat, muun muassa:

selän pidennys
lempeät eteentaivutukset
lempeät kierrot
lempeät taaksetaivutukset
helpot ylösalaiset asennot

  • Hengitysharjoitukset
  • Rentoutumisharjoitukset

Mitä hathajooga on?

Rauhallisesti etenevä monipuolinen jooga. Tunnilla tehdään yleensä myös hengitys- tai meditaatioharjoituksia. Asentoharjoitus on rauhallinen ja kevyesti lämmittävä. Lempeä hathatunti ei edellytä aiempaa joogakokemusta eikä erillistä alkeiskurssia, joten tästä tunnista on hyvä aloittaa tutustuminen joogaan.

Kenelle hathajooga sopii?

Kaiken ikäisille ja -kuntoisille liikkujille. Aiempaa joogakokemusta ei tarvita, sillä harjoitus muokkautuu jokaiselle sopivaksi, eli kehoa voidaan tukea tai asennosta voidaan tehdä variaatio.

Lisätietoja hathajoogasta

Hathajooga on vanha intialainen joogasysteemi. Hathajoogasta on säilynyt useita vanhoja tekstikokoelmia tai oppaita, joista tunnetuimpia ovat Hatha Yoga Pradipika, Gheranda Samhita ja Shiva Samhita. Vähemmän tunnettuja mutta esimerkiksi joogamestarien T. Krishnamacharyan ja K. Pattabhi Joisin tärkeinä pitämiä oppaita ovat Yogayajnavalkya, Yogarahasya ja Yogataravali.