Alkeisjatko-, kertaus-, alkeismysore- & tekniikkakurssit

Astangan alkeisjatkokurssi

Astangajoogan alkeiskurssin jälkeen sinulla on mahdollisuus osallistua alkeisjatkokurssille. Kurssin aikana tutustumme rauhallisessa tahdissa astangajoogan alkeisjatkotason harjoitukseen (alkeet2/alkeet3): Käymme läpi jooga-asentojen harjoitussarjaa ja tekniikkaa, harjoittelemme astangajoogan hengitystekniikkaa sekä tutustumme tarkemmin bandhoihin eli lihaslukkoihin.

Alkeisjatkokurssi sopii kaikille astangajoogan alkeiskurssin käyneille. Kurssi sopii myös astangajoogan alkeistason harjoitusten syventämiseen sekä kertaukseen tauon jälkeen.

Astangan kertauskurssit

Kertauskurssi soveltuu parhaiten jo aiemmin astangaa jooganneille. Kurssilla käydään perusteellisesti läpi astangajoogan perustason harjoitukset: aurinkotervehdykset, seisomasarjan tasapainoasennot, istumasarjan eteentaivutukset ja lonkan avaukset sekä palauttavat loppuliikkeet ja rentoutus. Näihin liittyen teemme erilaisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa hengitystä ja kehoa, lihaslukkojen hallintaa, punnerrusta, alaspäin katsovaa koiraa jne.
Kertauskurssin jälkeen voit osallistua ohjatuille alkeistunneille tai kokeilla alkeismysoreharjoittelua, josta kerrotaan lisää kurssilla.

Alkeismysorekurssi

Alkeismysorekurssi sopii kaikille astangajoogan alkeiskurssin tai alkeisjatkokurssin käyneille, joita kiinnostaa oman henkilökohtaisen astangajoogan harjoituksen rakentaminen. Se edellyttää siirtymistä mysoreharjoitteluun, joka on perinteinen tapa tehdä astangajoogan harjoitusta.

Mysoreharjoittelun keskeisiä asioita ovat syvähengityksen ja bandhojen yhdistäminen osaksi asentoharjoitusta, jossa haetaan tasaisesti virtaavaa hengityksen ja liikkeen jatkumoa. Keskittymistä ja läsnäoloa kehitetään lisäksi katseen kohdistamisella eli drishtillä.

Alkeismysorekurssilla harjoitellaan oman hengityksen tahtiin tehtävän harjoituksen periaatteita sekä oman harjoitussarjan rakentamista ja sisäistämistä. Myös uusia asanoita opetetaan ja harjoitellaan yksilökohtaisesti.

Mysoretunti on puolestaan ryhmäharjoitustunti, jossa jokainen tekee harjoitusta ja etenee omassa tahdissaan opettajan ohjauksessa ja avustuksella.

Alkeismysorekursseja järjestetään viikonloppuisin sekä pitkinä jaksoina arki-iltaisin.

Tekniikkakurssit

Tekniikkakurssilla keskitytään kurssin teeman mukaan:
– Astangajoogan ensimmäisen sarjan ensimmäisen puoliskon jooga-asentojen sekä loppuliikkeiden harjoitteluun, tekniikkaan ja vinyasoihin.
– Astangajoogan ensimmäisen sarjan loppuosan tai toisen sarjan alkuosan harjoitteluun, tekniikkaan ja vinyasoihin.
– Muuhun erityiseen teemaan

Kenelle tekniikkakurssi sopii?

Tekniikkakurssit sopivat erityisesti alkeet3- ja alkeismysore/mysoretunneilla harjoitteleville.