Astangajoogan alkeiskurssit

Astangajooga aloitetaan alkeiskurssilla, jossa tutustutaan astangajoogan perusperiaatteisiin, harjoitellaan oikea hengitystekniikka, lihaslukkojen käyttö sekä alkeet-tason asentoharjoitus. Alkeiskurssi valmistaa harjoittelemaan alkeet 1 –viikkotunneilla. Voit siirtyä omassa tahdissasi tuntitasolta seuraavalle eli alkeet 2 ja siitä edelleen alkeet 3 -tunneille, siinä vaiheessa kun oman tason alkeisharjoitus alkaa sujua ja tuntua tutulta, ja haluaisit opetella myös uusia asentoharjoitteita.

Astangajoogan voi aloittaa kuka tahansa, ikään tai lähtötasoon katsomatta. Harjoitus on fyysinen, mutta alkeistasoilla helppo ja perusteisiin painottuva. Jokainen tekee harjoituksen oman kehonsa ehdoilla. Harjoittelun myötä keho ja hengitys aktivoituvat, kunto kasvaa nopeasti, ja mieli rentoutuu.

Astangajoogan alkeiskursseja järjestetään kaikissa toimipisteissämme. Kursseja on viikonloppuisin, arki-iltapäivisin ja iltaisin. Järjestämme myös viikonloppuisin astangajoogan kertauskursseja, jotka soveltuvat jo aiemmin jooganneille.

Alkeet 3 -tasolla suosittelemme astangajoogan harjoittelun tekniikoita jäsentävää tekniikka 1-kurssia. Alkeet 3 -tason harjoittelun jälkeen suosittelemme alkeismysoren valmennuskurssia, jonka jälkeen voi osallistua alkeismysoretunneille. Mysoretunneilla harjoittelu on perinteinen tapa harjoitella astangajoogaa.

Halutessasi voit kysyä yksityistuntia tai -kurssia itsellesi, ryhmällesi tai yrityksellesi täyttämällä lomakkeen yksityistunnit -sivulla.

Kurssivaihtoehdot

Astangan Alkeiskurssi

Alkeiskurssilla tutustutaan astangajoogan perusperiaatteisiin, harjoitellaan oikea hengitystekniikka, lihaslukkojen käyttö sekä alkeet –tason asentoharjoitus. Alkeiskurssi valmistaa harjoittelemaan alkeet 1 –viikkotunneilla. Voit siirtyä omassa tahdissasi tuntitasolta seuraavalle eli alkeet 2 ja siitä edelleen alkeet 3 -tunneille, siinä vaiheessa kun oman tason alkeisharjoitus alkaa sujua ja tuntua tutulta, ja haluaisit opetella myös uusia asentoharjoitteita.

Astanga Easy alkeiskurssi

Astanga easy on uusi alkeiskurssijakso, joka sopii hyvin jäykille tai vähemmän liikkuneille ikään, kokoon tai lähtökuntoon katsomatta. Astanga easy -harjoitusjakson jälkeen voit jatkaa uudella easy-jaksolla tai kokeilla alkeet 1 -tasoa.

Astanga easy -joogatunneilla tehtävät harjoitukset pohjautuvat liikunnalliseen astangajoogaan. Teemme tunneilla astangajoogan asento-, keskittymis- ja hengitysharjoituksia jäykille ja vähemmän liikkuneille aloittelijoille sopivilla tekniikoilla.

Astanga easy -tuntien tahti on rauhallinen, asteittain etenevä ja perusasioita painottava.