Suryanamaskara

Suryanamaskara

Suryanamaskara mantraa resitoidaan perinteen mukaan hiljaa mielessä aurinkotervehdysten aikana.

Kuuntele mp3 tiedosto – äänenä sri K. Pattabhi Jois

suryanamaskara_mantra

OOM
BHADRAM KARNEEBHIH SRUNUYAAMA DEVAAH
BHADRAM PASYEEMAAKSHABHIRYAJATRAAH
STHIRAIRANGAISTUSTUVAAGAMSASTANUUBHIH
VYASEEMA DEEVAHITAM YADAAYUH:
SWASTI NAH INDROO VRDDHASRAVAH
SWASTI NAH PUUSAA VISVAVEEDAH
SWASTI NASTAARKSYOO ARISTANEEMIH
SWASTI NOO BRHASPATIRDADHAATU
OOM SHAANTIH SHAANTIH SHAANTIH

– lähde Rg Veda

Suomenkielinen käännös

Om

Oi jumalat, kuulkaamme korvillamme sen mikä on suotuisaa;
jumaloidut, nähkäämme silmillämme sen mikä on suotuisaa;
ylistäessämme jumalia vakain jäsenin,
nauttikaamme jumalten antamasta elämästä.

Olkoon muinaisuuden maineikas Indra meille hyväenteinen;
olkoon Pusan ja Visva-Devat meille suopeita;
olkoon esteettömän liikkeen Tarksya hyvin taipuvainen meitä kohtaan;
turvatkoon Brhaspati meidän hyvinvointimme.

Om rauhaa rauhaa rauhaa

Shanti (Rauha) Atharva vedan upanishadeille

Tämä shanti – rauhan – nostatus esiintyy Mundaka, Mandukya ja Prasna upanishadeissa. Rauhan värssy loppuu rukoukseen tulla suojelluksi kolmitahoisilta kurjuuksilta/piinoilta, tapatravas, jotka ovat adhyatmika (ruumiin ja mielen aiheuttamilta), adhi bhautika (eläinten tai toisten elävien olentojen aiheuttamilta), adhi daivika (luonnonmullistusten kuten maanjäristysten, tulvien, tsunamien tai vastaavien aiheuttamilta).

Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut :  Juha Javanainen

Englanninkielinen käännös

Om!

O gods, with our ears may we hear that which is auspicious;
Adorable Ones, with our eyes may we see that which is auspicious ;
while praising the gods with steady limbs,
may we enjoy the life that is alloted by the gods.

May Indra of ancient fame be auspicious to us;
may Pusan and the Visva-Devas be propitious to us;
may Tarksya, of unhampered movement, be well disposed towards us;
may Brihaspati ensure our welfare.

Om peace peace peace.

Shanti for Upanishads of Atharva Veda

This Shanti (Peace) invocation appears in the Mundaka, Mandukya and Prasna Upanishads. This Peace Chant ends with the prayer for protection from the Tapatrayas (Threefold miseries) Adhyatmika (Body, Mind), Adhi Bhautika (Animals, other living Beings) and Adhi Daivika ( Natural calamities like Earthquake, Flood,Tsunami, etc.)