Petri Räisänen: Naadii shoodhana, Otava 2008

Ashtaangajoogan toinen asentosarja sri K. Pattabhi Joisin perinteen mukaan. Kirjoittanut Petri Räisänen, kustantanut Otava, 159 sivua.

Petri Räisäsen naadii shoodhana -kirja julkistettiin 24.9.2008.

Ote kirjasta: Johdanto naadiien järjestelmään

Sri K. Pattabhi Joisin pitkäjänteinen harjoittelu opettajansa Sri T. Krishnamacharyan kanssa sekä Maharajan sanskritin kielen opistossa vuosina 1927-1954 antoivat hänelle valtavan määrän käytännön kokemusta ja teoreettista tietoa, jotka auttoivat häntä oivaltamaan joogan hengen.

Pattabhi Joisin sekä joogan perinteen mukaan joogaa ei ollut koskaan tarkoitettu vain ihmisen fyysistä kuntoa kohottavaksi harjoitukseksi, vaan järjestelmälliseksi henkisen puhdistumisen menetelmäksi. Harjoittamalla joogaa voisi poistaa fyysiset ja psyykkiset esteet, jotka sumentavat tietoisuuden itsestä. Pattabhi jois ymmärsi tämän ja alkoi toteuttaa omaa puhdistumistaan soveltaen aasanaa (jooga-asentoja), praanaayaamaa (hengitysharjoituksia), keskittymistä ja muita joogan tekniikoita.

Ashtaangajoogan metodin mukainen harjoitus, jonka Pattabhi Jois oppi, jaetaan kolmeen selkeään osaan: alkusarjaan, keskisarjaan ja jatkosarjaan. Petri Räisänen on esitellyt alkusarjan harjoitusta eli sanskritiksi jooga-tshikitsaa (joogan terapiaa) ensimmäisessä kirjassaan Ashtaanga. Alkusarjan asennot auttavat joogan harjoittajaa pitämään fyysisen kehon terveenä. Tässä kirjassa esitellään keskisarjan eli sanskritiksi naadii-shoodhanan (naadiien puhdistamisen) asennot ja tekniikat. Keskisarjan asennot puhdistavat naadiien verkostoa ihmisen hienojakoisessa kehossa (energiakehossa).