Joogan aloittaminen

Astangajooga aloitetaan alkeiskurssilla. Kurssilla tutustutaan astangajoogan perusperiaatteisiin, harjoitellaan oikea hengitystekniikka, lihaslukkojen käyttö sekä alkeet-tason asentoharjoitus. Alkeiskurssi valmistaa harjoittelemaan ohjatuilla alkeistason viikkotunneilla. Aluksi harjoitellaan alkeet 1 -tason tunneilla. Voit siirtyä omassa tahdissasi tuntitasolta seuraavalle eli alkeet2 ja siitä edelleen alkeet3 -tunneille siinä vaiheessa, kun oman tason alkeisharjoitus alkaa sujua ja tuntua tutulta, ja haluaisit opetella myös uusia asentoharjoitteita.

Astangajoogan voi aloittaa kuka tahansa ikään tai lähtötasoon katsomatta. Harjoitus on fyysinen, mutta alkeistasoilla helppo ja perusteisiin painottuva. Jokainen tekee harjoituksen oman kehonsa ehdoilla. Harjoittelun myötä keho ja hengitys aktivoituvat, kunto kasvaa nopeasti ja mieli rentoutuu.

Astangajoogan alkeiskursseja järjestetään kaikissa toimipisteissämme. Kursseja on viikonloppuisin ja arki-iltaisin. Järjestämme myös viikonloppuisin astangajoogan kertauskursseja, jotka soveltuvat jo aiemmin jooganneille.

Mikä tekee astangajoogasta erityisen?

Astangajooga on liikunnallinen keskittymistä, itsetuntemusta, voimaa ja kehonhallintaa kehittävä joogamuoto. Astangan harjoittelu aloitetaan aina alkeiskurssilla, jonka jälkeen harjoitellaan ohjatuilla alkeistunneilla.

Astangajoogassa yhtenä tavoitteena on sisäistää ja muistaa oma joogaharjoitus niin, että harjoitusta pystyisi tekemään omatoimisesti ja itsenäisesti. Kun harjoitus alkaa olla muistissa, voi osallistua astangajoogan mysoretunneille. Mysoretunneilla joogataan omaan tahtiin opettajan avustaessa harjoitusta. Samoina toistuvat asentosarjat erottavat astangajoogan useimmista muista joogalajeista, joissa jooga-asennot vaihtelevat harjoituksesta toiseen, minkä vuoksi niitä tehdäänkin aina ohjatusti. Lue lisää astangajoogan mysoreharjoittelusta.

Astangajoogan erityispiirteitä ovat

 • jooga-asentojen eli asanoiden sarjat, jotka edesauttavat harjoitusten muistamista ja sisäistämistä
 • hengityksen ja liikkeiden yhdistelmät eli vinyasat
 • lihaslukkojen eli bandhojen harjoittelu alkeista alkaen
 • kehoa tehokkaasti lämmittävä ujjayi-syvähengitys
 • katseen kohdistuspisteiden eli drishtien käyttö.

Astangassa asentoharjoitusta tehdään tavanomaista hengitystä pidentämällä ja tehostamalla (syvähengitys). Kuhunkin jooga-asentoon kuuluva liikesarja tehdään syvähengityksen rytmillä. Tämä harjoitusmenetelmä kehittää kehon sisäistä lämpöä, joka nostaa hien pintaan, kiihdyttää aineenvaihduntaa, puhdistaa hermo- ja kiertojärjestelmiä sekä parantaa ruoansulatuselimistön toimintaa. Astangan harjoitus on vaativuudessaan myös tehokas – jo muutamassa kuukaudessa voi havaita kehittymistä voimassa ja notkeudessa.

Tärkeää muistaa

 • joogaa itseäsi varten
 • vältä aina hälyttävää kipua
 • vältä liikaa suorittamista
 • itselle sopiva harjoitus auttaa vähentämään stressiä, parantaa ruuansulatusta ja antaa hyvän mielen
 • joogan tulisi olla motivoivaa ja itseä kehittävää niin fyysisesti kuin henkisestikin
 • kivut ja mielipaha ovat hälytysmerkkejä – kysy ohjeita opettajalta