Mantrat astangajoogassa

Astangamantra – alkumantra

Sri K. Pattabhi Joisin käyttämällä astangamantralla eli harjoituksen alkumantralla keskitetään huomio joogan aloittamiseen ja harjoitukseen. Alkumantra resitoidaan yleensä hiljaa mielessä ennen harjoituksen aloittamista tai mysoretunnilla opettajan johdolla tunnin alkupuolella.

Astangamantrassa on kaksi osaa: Ensimmäinen osa on kunnianosoitus guruille eli joogamestareille/opettajille, joiden opetus syventää joogan harjoittelua ja kehittää oppilaan itsetuntemusta. Toinen osa on omistettu muinaiselle joogamestarille Patanjalille, hänen edustamilleen hyveille ja valaistuneelle tietoisuudelle.

Astanga mantra nauhoitettu Lakshmipuramissa, Mysoressa vuonna 2000, äänessä Sri K. Pattabhi Jois

Lähteet:
(1) Shankaracharyan Jooga Taaraavali tekstin alkumantra
(2) Joogasutrien esipuheessa Patanjalille osoitettu mantra

Suomenkielinen käännös

Om

(1) Lausun kunnioitukseni korkeimpien gurujen (joogamestarien/opettajien) lootusjaloille, heille jotka opettavat hyvää tietoa opastaakseen tuntemaan itsetietoisuuden valaistumiseen liittyvän suuren onnen; jotka ovat viidakon parantajia (shamaaneja) ja osaavat antaa vastamyrkyn ehdollistetun olemassaolon synnyttämälle tietämättömyyden/harhakäsitysten myrkylle (tässä puhutaan vertauskuvallisesti myrkystä, joka aiheuttaa mielen sumeuden, joka puolestaan estää itsetietoisuuden kirkkautta ilmentymästä ihmisen mielessä).

(2) Hän on Patanjali, Ananta/Adisesha-jumalkäärmeen (maailmankaikkeutta kannattava/koossapitävä voima) inkarnaatio, väriltään valkoinen, jolla on tuhat loistavaa päätä, ihmisen hahmoinen hartioihin asti, joka pitää kädessään miekkaa (erottelukyky, esim. hyvä pahasta, oikea väärästä), tulipyöriäistä (pyörivä tulikehä, joka symboloi ajan ääretöntä kulkua ja alituista muutosta) ja puhallussimpukkaa (jumalainen ääni) – hänen jalkojensa juurelle kumarrun nöyränä.

Om

Brad Gaylordin ja Annie Groverin englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Juha Javanainen

Mangalamantra – loppumantra

Tätä mantraa Pattabhi Jois on resitoinut astangajoogan harjoituksen päätteeksi. Mantran myötä joogan harjoittajan mieli palaa harjoitukseen syventymisen tilasta takaisin arkitodellisuuteen tavoitteenaan välittää eteenpäin joogasta saamiaan hyviä vaikutuksia ja oivalluksia paitsi itsensä myös kaikkien muidenkin hyväksi.

Mangala mantra, nauhoitettu Lakshmipuramissa, Mysoressa vuonna 2000, äänessä Sri K. Pattabhi Jois

oomm

(1) svastipraadzaabhjah paaripaalaajantaam
njaajeena maargeena mahiim mahiishaaha
goobraamhaneebhjaha shubhamastuu nitjam
lookaaha samastaaha sukhinoo bhanvantuu

(2)  kaalee varshatu pardzanjaha
prthivii sasja shaalinii
deeshoojam’ kshoobharahitaha
bramhanaah santu nirbhajaaha

(3)  aputraaha putrinaha santu
putrinas santu pautrinaaha
adhanaaha sadhanaas santu
dziivantu saradam shatam

oomm shaantish shaantish shaantihii

Suomenkielinen käännös

Om

(1) Olkoon kansalaisten vauraus ja hyvinvointi turvattua,
valtiaiden ja hallintovirkamiesten noudattaman lain ja oikeuden mukaisesti,
olkoon hengellisyys ja sivistyneisyys turvattua,
eläkööt kaikki maailmat onnellista ja yltäkylläistä elämää.

(2) Satakoot pilvet oikeina aikoina,
kantakoon maa runsaan viljan (sadon),
olkoon tämä maa (valtio) vapaa häiriöistä (sekasorrosta) ,
olkoot totuuden tietäjät vapaita pelosta (vaino).

(3) Tulkoot isät pojallisiksi,
tulkoot isoisät pojanpojallisiksi,
loppukoon köyhyys,
eläköön jokainen ihminen sata tervettä vuotta.

Om rauhaa rauhaa rauhaa

Eddie Sternin englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Juha Javanainen

Yksi tärkeimpiä tähän mantraan liittyvistä tulkinnoista on, että mantraa ei lausuta pelkästään oman heimon tai kansan puolesta vaan koko maailman, tarkemmin sanoen kaikkien maailmojen puolesta.

Sen sijaan että pyytäisimme hyviä asioita itsellemme meidän tulisi esittää pyyntömme koko luomakunnan puolesta. Kun esitämme pyyntömme kaikkien elollisten, niin ihmisten, eläinten kuin kasvienkin puolesta, mielemme olotila laajenee huomattavasti.

Tällaisen mantran avulla voimme rikkoa itsekeskeisyyden rajoittuneisuuden ja samastua koko luomakuntaan, ja sitten havaita että kaikkeuden todellinen luonne onkin yhtä itsemme kanssa. Ja koska olemme näin osa kaikkeutta, saamme itsekin osamme mantran välittämistä siunauksista. (Eddie Stern)

Shantimantra – opiskelun mantra

Tämä mantra kuuluu laajaan rauhan mantrojen eli shantimantrojen ryhmään, joiden tunnusmerkkinä on niiden päättyminen ns. rauhanpiirin eli kolminkertaisen rauhanpyynnön lausumiseen. Shantimantroja on käytetty vanhojen Upanishadien eli intialaisten filosofisten tekstien esipuheissa valmistautumiseen henkisten opetusten tutkimiseen.

Shanti mantra, äänessä Sri T.K.V Diskachar ja Mekhala Desikachar, Krishnamacharya Yoga Mandiram.

Olkaamme yhdessä suojeltuja,
olkaamme yhdessä ravittuja,
työskennelkäämme yhdessä hyvissä voimin,
olkoon yhteinen opiskelumme loisteliasta ja tulokselllista,
älkäämme vihatko tai kyseenalaistako toisiamme.

om rauhaa rauhaa rauhaa

Lähde: Taittiriya Upanishad / Krishna Yajur Veda – Shanti Path

Bhadram karnebhih – shantimantra

Tähän mantraan Pattabhi Jois on liittänyt Aurinkotervehdykset eli Suryanamaskara-harjoituksen. Lisäksi hän on viitannut tähän mantraan kirjassaan Yoga Mala kohdassa, jossa hän viittaa joogan kehoa ja mieltä vahvistavaan ominaisuuteen. Tällä mantralla joogi voi voimaannuttaa itseään ennen varsinaisen harjoituksen aloittamista.

om
            ╻            ╻
bhadraṁ karṇebhiḥ śṛṇuyāma devāḥ
  ¯      ╻           ¯    ╻
bhadraṁ paśyemākṣabhir yajatrāḥ
  ¯          ╻¯     ¯     ╻        ╻
sthirai-raṅgais tuṣṭuvāgṁsas tanūbhiḥ
   ¯╻         ╻          ╻
vyaśema deva -hitaṁ ya-dāyuḥ
         ¯      ¯
               ╻          ╻
svasti   na indro vṛddha-śravāḥ
  ¯     ╻¯       ¯    ╻
svasti naḥ puṣā viśva-vedāḥ
  ¯         ¯    ¯   ╻
svasti nas tārkṣyo ariṣṭanemiḥ
  ¯     ¯        ¯╻
svasti no bṛhaspatir dadhātu
  ¯     ¯    ¯
                     ╻
om śantiḥ śantiḥ śantiḥ
       ¯      ¯

 

– lähde Rg Veda

Bhadram Karnebhih eli Suryanamaskara mantra, nauhoitettu Lakshmipuramissa, Mysoressa vuonna 2000, äänessä Sri K. Pattabhi Jois

(Ei saatavilla tällä hetkellä: Bhadram Karnebhih mantra, äänessä Sri T.K.V Diskachar ja Mekhala Desikachar, Krishnamacharya Yoga Mandiram.)

Meaning:
1: Om, O Devas, May we Hear with our Ears what is Auspicious,
2: May we See with our Eyes what is Auspicious and Adorable,
3: May we be Prayerful (in Life) with Steadiness in our Bodies (and Minds),
4: May we Offer our Lifespan allotted by the Devas (for the Service of God).

5: May Indra (of Vedas) of great Wisdom and Glory grant us Well-Being (by bestowing wisdom),
6: May Pushan (The Sun God, The Nourisher) of great Knowledge grant us Well-Being (by nourishing us and granting knowledge),
7: May Tarksya (A Mythical Bird, Garuda) of great Protective Power (a thunderbolt to misfortunes ) grant us Well-Being (by protecting us from misfortunes),
8: (And) May Brihaspati (The Guru of the Devas) grant us Well-Being.
9: OmPeacePeacePeace
(at the Adibhautika, Adidaivika and Adyatmika levels)

Lähde: Taittiriya Upanishad / Krishna Yajur Veda – Shanti Path