Sivuston tietosuoja

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Helsingin Astanga Joogakoulu: sivuston tietosuoja ja rekisteriseloste.

Sivuilla käytetään tietojen keräämiseen evästeitä, cookieita. Käyttämällä sivua hyväksyt niiden käytön, ellet ole niiden käyttöä selaimesi asetuksissa estänyt.

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin Astanga Joogakoulu

Y-tunnus 0810884-1

Postiosoite:
Annankatu 29B, -1krs,
00100 Helsinki
info@astanga.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Juha Javanainen
Helsingin Astanga Joogakoulu

Yhteystiedot:
info@astanga.fi

3. Rekisterin nimi

Helsingin Astanga Joogakoulun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivuston käyttäjien henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakaspalvelun ja toiminnan kehittäminen,
 • markkinointi, analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, palautteet ja yhteydenotot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, ja
  mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Sivujen statistiikka tuottaa tietoja, miltä alueilta, millä laitteilla ja verkkoselaimilla kävijät ovat vierailleet sivuilla. Tätä tietoa ei kerätä niin, että yksittäisiä käyttäjiä voitaisiin tunnistaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään palvelussa, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun sähköpostiin tai osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattuja palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.