Kuinka usein tulisi harjoitella?

Jo tunnin harjoittelu viikossa on hyödyllistä. Jotta harjoituksen hyödyt tulisivat voimakkaammin ja nopeammin esiin, suositus on aluksi kaksi-kolme harjoitusta viikossa. Jos tämä on liikaa, niin yksikin harjoitus on parempi kuin ei yhtään. Perinteisen opetusmenetelmän mukainen suositus on pyrkiä säännölliseen harjoitteluun kuudesti viikossa, vaikka toiset harjoituksista jäisivätkin lyhyemmiksi kuin toiset. Näin kehittyminen on tasaista ja harjoituksen hyödyt tulevat selkeästi esiin jokapäiväisessä elämässä. Tärkeintä on muistaa, että joogan tarkoitus on tukea normaalia elämää ja parantaa sen laatua, minkä vuoksi harjoitusrytmi tulisi sovittaa omaan kulloiseenkin elämäntilanteeseen sopivaksi. Ihmiset myös harjoittelevat joogaa lukuisista eri syistä ja lähtökohdista, jolloin yksilöllisen, omia tavoitteita tukevan rytmin merkitys korostuu.

Kategoriat
Harjoittelu Turvallisuus