FAQ - Astangajoogasta

Voinko harjoitella astangajoogaa muiden lajien ohella?

Astangajooga soveltuu erinomaisesti harjoiteltavaksi jonkin toisen lajin rinnalla. Joogan lihaskuntoa, liikkuvuutta, notkeutta, hengityksen hallintaa ja keskittymistä parantavat vaikutukset edistävät kehittymistä myös muissa lajeissa. Lisäksi joogan avulla voidaan välttää lihaskramppeja- ja kipuja, sillä iso osa liikuntavammoista johtuu lihasjäykkyydestä ja puutteellisesta kehotietoisuudesta. Liikunnallisesti astangajooga on erittäin monipuolista.

Mitä on jooga?

Jooga on tuhansien vuosien aikana kehittynyt harjoitusmuoto, joka kehittää kehoa ja mieltä. Joogassa ihmiskehon terveydelle hyödylliset liikkeet ja asennot yhdistyvät hengityksen ja mielen harjoittamiseen. Joogan juuret ovat syvällä tuhansia vuosia vanhoissa intialaisissa opetuksissa. Jooga ei ole kuitenkaan pysähtynyt ja vain tietyille tai tietyllä aikakautena eläneille ihmisille suunnattu harjoitus. Se on kaikille tarkoitettu elinvoimainen traditio, joka vastaa eri aikakausien ja niillä elävien ihmisten tarpeisiin.

Eri joogasuuntauksia on syntynyt vuosituhansien kuluessa useita, mutta niillä kaikilla on sama päämäärä: kehon ja mielen tasapaino suhteessa toisiinsa ja ympäröivään todellisuuteen. Sana jooga tarkoittaa yhdistymistä tai yhteenliittymistä. Länsimaisessa kielenkäytössä sanalla viitataan yleisesti asanoihin eli fyysisiin jooga-asentoihin. Joogan teoreettiseksi perustaksi usein katsotun, Patanjalin vuonna 200 eaa kirjaaman ja systematisoiman lähestymistavan mukaan jooga sisältää kaikkiaan kahdeksan tasoa ihmisen moraalisen, fyysisen, mentaalisen ja henkisen puolen kehittämiseen.