Mantrajooga

Mantrajooga on nimitys kaikille joogan tyyleille, joissa lausutaan jotain tiettyä ääntä tai mantraa. Mantra on yksi tekniikka mielen hiljentämiseksi ja keskittämisen lisäämiseksi meditaatiossa. Mantra voi esimerkiksi olla tavu, tavuyhdistelmä, sana, sanapari tai kokonainen lause. Yksi yleisimmistä mantroista on tavu ”om”.